curriculum vitae

 
 

utdanning

Tidsrom: Lærested: Utdanning:
1999 - 2001 Høgskolen i Vestfold 2-årig informatikk-studium
1998 - 1999 Høgskolen i Gjøvik Årsstudium i realfag
1997 - 1998 Høgskolen i Vestfold Allmennlærerutdanning, 1. år
1996 - 1997 Rosthaug videregående skole VK2 Allmennfaglig påbygning
1995 - 1996 Rosthaug videregående skole VK1 Barne- og ungdomsarbeiderfag
1994 - 1995 Rosthaug videregående skole GK Helse- og sosialfag

 
 

Sist oppdatert