curriculum vitae

 
 

organisasjons- og tillitsverv

Tidsrom: Sted: Verv:
2004 - 2005 Lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) i IKT-enheten i Lier kommune Medlem
2003 - 2007 Sigdal Spellemannslag Sekretær
2003 - 2004 NBUs Høstarrangement 2004 Informasjonsansvarlig
2003 - 2003 Sameiet Auens vei 7-13 Styremedlem
2001 - 2003 Buskerud Bygdeungdomslag Medlem i valgkomiteen
1999 - 2000 Norges Bygdeungdomslag Medlem i informasjonsutvalget
1998 - 2001 Buskerud Bygdeungdomslag Informasjonsleder, redaktør
1997 - 2000 Sigdal og Eggedal Bygdeungdomslag Informasjonsleder, redaktør
1996 - 2000 Sigdal Spellemannslag Varamedlem til styret
1996 - 1998 Sigdal Sang- og Musikkråd Nestleder
1995 - 1997 Sigdal og Eggedal Bygdeungdomslag Kulturleder

 
 

Sist oppdatert